Market Transparency REMIT
Alpiq Generation (CZ) s.r.o. - Elektrárna Kladno

Zveřejňování informací v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady EU č. 1227/2011 o integritě a transparentnosti velkoobchodního trhu s energií.

Přestože společnost Alpiq Generation (CZ) s.r.o. nedisponuje "Důvěrnými informacemi", které (v souladu s Nařízením) "pokud by byly zveřejněny, by pravděpodobně podstatně ovlivnily ceny (těchto) velkoobchodních energetických produktů", rozhodli jsme se v rámci transparentnosti zveřejňovat důvěrné informace o hlavních výrobních jednotkách naší společnosti.

Plán - Předpokládaný disponibilní výkon
GO - generální opravy
BO - běžná oprava