REMIT  -  Alpiq Generation (CZ) s.r.o. - Elektrárna Kladno
Zveřejňování informací v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady EU č. 1227/2011 o integritě a transparentnosti velkoobchodního trhu s energií
(Information published in accordance with the Regulation EU No 1227/2011 of the European Parliament and of the Council On wholesale energy market integrity and transparency)
Plán a skutečné výkony bloků TG4/TG5/TG7 (Plan and actual outputs of blocks TG4/TG5/TG7) pro rok: (for a year:)
Plán - Předpokládaný disponibilní výkon (Expected available capacity )    
GO - generální opravy(overhaul), BO - běžná oprava(regular maintenace)

TG4 (MW) Plán 0-11-22-33-44-55-66-77-88-99-1010-1111-1212-1313-1414-1515-1616-1717-1818-1919-2020-2121-2222-2323-24 Poznámka(Note)

TG5 (MW) Plán 0-11-22-33-44-55-66-77-88-99-1010-1111-1212-1313-1414-1515-1616-1717-1818-1919-2020-2121-2222-2323-24 Poznámka(Note)

TG7 (MW) Plán 0-11-22-33-44-55-66-77-88-99-1010-1111-1212-1313-1414-1515-1616-1717-1818-1919-2020-2121-2222-2323-24 Poznámka(Note)

Přestože společnost Alpiq Generation (CZ) s.r.o. nedisponuje "Důvěrnými informacemi", které (v souladu s Nařízením) "pokud by byly zveřejněny, by pravděpodobně podstatně ovlivnily ceny (těchto) velkoobchodních energetických produktů", rozhodli jsme se v rámci transparentnosti zveřejňovat důvěrné informace o hlavních výrobních jednotkách naší společnosti.
(Although company Alpiq Generation (CZ) s.r.o. does not dispose of any "inside information" that (according to the Regulation) "if it were made public, would be likely to significantly affect the prices of (those) wholesale energy products", we decided, to be transparent, to make public the inside information about main production units of our company.)